บริษัท ไลท์เฮ้าส์ โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด

โทรศัพท์: +662-439-6808  แฟกซ์: +662-439-6807  อีเมล: center@lls-th.com

"The Partner You Can Trust"

Menu

Schedule

TO : SEA Export DEPARTMENT

FROM : NVOCC DEPARTMENT

 

BANGKOK, THAILAND

New Zealand & Pacific Island
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

AUCKLAND

YM HORIZON V.293S KOTA LESTARI V.081 18/08/2018 19/08/2018

16/09/2018

OOCL

T1 : 0251

SUVA,LAUTOKA

YM HORIZON V.293S KOTA LESTARI V.081

18/08/2018

19/08/2018

08/10/2018

OOCL

T1 : 0251

Australia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BRISBANE

YM HORIZON V.293S

KOTA LATIF V.100S

18/08/2018

19/08/2018

04/09/2018

OOCL

T1 : 0251

SYDNEY

YM HORIZON V.293S

KOTA LATIF V.100S

18/08/2018

19/08/2018

06/09/2018

OOCL

T1 : 0251

MELBOURNE

YM HORIZON V.293S

KOTA LATIF V.100S

18/08/2018

19/08/2018

08/09/2018

OOCL

T1 : 0251

ADELAIDE

YM HORIZON V.293S

KOTA LATIF V.100S

18/08/2018

19/08/2018

13/09/2018

OOCL

T1 : 0251

FREMANTLE

YM HORIZON V.293S

KOTA LATIF V.100S

18/08/2018

19/08/2018

07/09/2018

OOCL

T1 : 0251

Europe
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

SOUTHAMPTON

YM HORIZON V.293S CMA CGM VASCO DE GAMA V.L1FW1M 18/08/2018 19/08/2018 16/09/2018

ONE

T1 : 0251

ROTTERDAM

SINAR BIMA V.419S SEASPAN BANGES V.010W 18/08/2018 20/08/2018 15/09/2018

ONE

T1 : 0251

ANTWERP

SINAR BIMA V.419S SEASPAN BANGES V.010W 18/08/2018 20/08/2018 21/09/2018

ONE

T1 : 0251

HAMBURG

SINAR BIMA V.419S NYK VESTA V.061W 18/08/2018 20/08/2018 27/09/2018

ONE

T1 : 0251

LE HAVRE

YM HORIZON V.293S CMA CGM LAPEROUSE V.N0BW1P 18/08/2018 20/08/2018 15/09/2018

OOCL

T1 : 0251
Intra-Asia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

MANILA

BANGKOK

SITC ZHEJIANG V.1823N

15/08/2018

18/08/2018

23/08/2018

SITC

T2 : 0252

SINGAPORE 1

BANGKOK

SINAR BIMA V.419S 18/08/2018 20/08/2018 23/08/2018

PENEX

T1 : 0251

KLANG

BANGKOK

WAN HAI 275 V.122S

18/08/2018 19/08/2018 24/08/2018  WAN HAI  

JAKARTA

FOB LAEM CHABANG

BRIGHT LAEM CHABANG V.1822S

16/08/2018 19/08/2018 24/08/2018

SITC

T1 : 0251

SHANGHAI

BANGKOK

SITC HANSHIN V.1815N

17/08/2018

21/08/2018

30/08/2018

SITC

C3 : 2820

HONG KONG 1

BANGKOK

TOKYO TOWER V.18009N

17/08/2018

19/08/2018

24/08/2018

KMTC

T2 : 0252

HONGKONG 2

BANGKOK

NORDMARGHERITA V.N009 20/08/2018 22/08/2018 27/08/2018

WAN HAI

T1 : 0251

JEBEL

YM HORIZON V.293S

XIN LOS ANGELES V.126W

18/08/2018 19/08/2018 05/09/2018

OOCL

T2 : 0252

KEELUNG 1

BANGKOK

YM IMPROVEMENT V.163N

16/08/2018 18/08/2018 26/08/2018

YANGMING

T1 : 0251

KEELUNG 2

BANGKOK

NORDMARGHERITA V.N009 20/08/2018 22/08/2018 01/09/2018

WAN HAI

T2 : 0252

HOCHIMINH

BANGKOK SITC HANSHIN V.1815N 18/08/2018 21/08/2018 24/08/2018

SITC

T2 : 0252

HOCHIMINH

BANGKOK  **NOT OPEN** - - -   T2 : 0252

BUSAN

BANGKOK PADIAN 3 V.1806N 18/08/2018 19/08/2018 30/08/2018 HEUNG-A T1 : 0251

HAIPHONG

BANGKOK SITC GUANGDONG V.1817N 14/08/2018 16/08/2018 21/08/2018 SITC T2 : 0252
Japan
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

TOKYO 1

BANGKOK

TS TOKYO V.18008N

17/08/2018 19/08/2018 01/09/2018

TS LINE

T2 : 0252

YOKOHAMA

BANGKOK

TS TOKYO V.18008N

17/08/2018

19/08/2018

01/09/2018

TS LINE

T2 : 0252

KOBE

BANGKOK

TS TOKYO V.18008N

17/08/2018

19/08/2018

30/08/2018

TS LINE

T2 : 0252

OSAKA

BANGKOK

TS TOKYO V.18008N

17/08/2018

19/08/2018

29/08/2018

TS LINE

T2 : 0252

NAGOYA

BANGKOK

TS TOKYO V.18008N

17/08/2018

19/08/2018

31/08/2018

TS LINE

T2 : 0252

Mediterranean Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GENOA

SINAR BIMA V.419S

MUNCHEN BRIDGE V.017W

18/08/2018

20/08/2018

20/09/2018

ONE

T1 : 0251

PIREAUS

YM HORIZON V.293S

CMA CGM CASSIOPEIA V.E1DW1M

18/08/2018

19/08/2018

08/10/2018

OOCL

T1 : 0251

BARCELONA

YM HORIZON V.293S

CMA CGM CASSIOPEIA V.E1DW1M

18/08/2018

19/08/2018

19/09/2018

OOCL

T1 : 0251

FOS/MARSEILLE

YM HORIZON V.293S

CMA CGM CASSIOPEIA V.E1DW1M

18/08/2018

19/08/2018

29/09/2018

OOCL

T1 : 0251

SCANDINAVIA Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GOTHENBURG

SINAR BIMA V.419S NYK VESTA V.061W 18/08/2018 20/08/2018 07/10/2018

ONE

T1 : 0251

AARHUS

SINAR BIMA V.419S NYK VESTA V.061W 18/08/2018 20/08/2018 07/10/2018

ONE

T1 : 0251

COPENHAGEN

SINAR BIMA V.419S NYK VESTA V.061W 18/08/2018 20/08/2018 07/10/2018

ONE

T1 : 0251

OSLO

SINAR BIMA V.419S NYK VESTA V.061W 18/08/2018 20/08/2018 07/10/2018

ONE

T1 : 0251

STOCKHOLM

SINAR BIMA V.419S NYK VESTA V.061W 18/08/2018 20/08/2018 07/10/2018

ONE

T1 : 0251

SWITZERLAND Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BASEL

SINAR BIMA V.419S SEASPAN BANGES V.010W 18/08/2018 20/08/2018 25/09/2018

ONE

T1 : 0251

GENEVA

SINAR BIMA V.419S SEASPAN BANGES V.010W 18/08/2018 20/08/2018 25/09/2018

ONE

T1 : 0251

ZURICH

SINAR BIMA V.419S SEASPAN BANGES V.010W 18/08/2018 20/08/2018 25/09/2018

ONE

T1 : 0251

BERNE

SINAR BIMA V.419S SEASPAN BANGES V.010W 18/08/2018 20/08/2018 25/09/2018

ONE

T1 : 0251

LAUSANNE

SINAR BIMA V.419S SEASPAN BANGES V.010W 18/08/2018 20/08/2018 25/09/2018

ONE

T1 : 0251

AMERICA port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

LOS ANGELES

FOB LAEM CHABANG

HYUNDAI TOKYO V.110E

17/08/2018

22/08/2018

20/09/2018

HMM

B5 : 2815

NEW YORK

MILLENNIUM BRIGHT V.052S

GJERTRUD MAERSK V.833W

16/08/2018 18/08/2018 17/09/2018

HMM

B5 : 2815

 

CALL US FOR GET SPECIAL RATE

LIGHTHOUSE LOGISTICS SOULTIONS CO.,LTD.

TEL : 02-439-6808 (Auto 10 lines)   FAX : 02-439-6807

Print Schedule

Request a Quote

You can request a quote to Lighthouse Logistics Solution Co.,ltd.We'll contact back to you as soon as posible.


 1. First Name(*)
  Invalid Input
 2. Last Name(*)
  Invalid Input
 3. Business Organization
  Invalid Input
 4. Email(*)
  Invalid Input
 5. Phone
  Invalid Input
 6. Subject
  Invalid Input
 7. Message
  Invalid Input