บริษัท ไลท์เฮ้าส์ โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด

โทรศัพท์: +662-439-6808  แฟกซ์: +662-439-6807  อีเมล: center@lls-th.com

"The Partner You Can Trust"

Menu

Schedule

TO : SEA Export DEPARTMENT

FROM : NVOCC DEPARTMENT

promotion-

 

 

BANGKOK, THAILAND

New Zealand & Pacific Island
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

AUCKLAND

GANTA BHUM V.331S CHICAGO V.141

27/01/2018

01/02/2018

25/02/2018

OOCL

T1 : 0251

SUVA,LAUTOKA

GANTA BHUM V.331S

CHICAGO V.141

27/01/2018

01/02/2018

18/03/2018

OOCL

T1 : 0251

Australia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BRISBANE

GANTA BHUM V.331S

OOCL LE HAVRE V.0091S

27/01/2018

01/02/2018

19/02/2018

OOCL

T1 : 0251

SYDNEY

HORAI BRIDGE V.080S

CARL SCHULTE V.747S

27/01/2018

28/01/2018

26/02/2018

OOCL

T1 : 0251

MELBOURNE

HORAI BRIDGE V.080S

CARL SCHULTE V.747S

27/01/2018

28/01/2018

23/02/2018

OOCL

T1 : 0251

ADELAIDE

HORAI BRIDGE V.080S

CARL SCHULTE V.747S

27/01/2018

28/01/2018

03/03/2018

OOCL

T1 : 0251

FREMANTLE

HORAI BRIDGE V.080S

CARL SCHULTE V.747S

27/01/2018

28/01/2018

22/02/2018

OOCL

T1 : 0251

Europe
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

SOUTHAMPTON

HORAI BRIDGE V.080S NYK ADONIS V.038W 27/01/2018 28/01/2018 04/03/2018

OOCL

T1 : 0251

ROTTERDAM

HORAI BRIDGE V.080S SEASPAN HUDSON V.005W 27/01/2018 28/01/2018 24/02/2018

K LINE

T1 : 0251

ANTWERP

HORAI BRIDGE V.080S KYOTO EXPRESS V.078W 27/01/2018 28/01/2018 02/03/2018

K LINE

T1 : 0251

HAMBURG

HORAI BRIDGE V.080S SEASPAN HUDSON V.005W 27/01/2018 28/01/2018 27/02/2018

K LINE

T1 : 0251

LE HAVRE

GANTA BHUM V.331S APL VANDA V.097FMW 27/01/2018 28/01/2018 03/03/2018

OOCL

T1 : 0251
Intra-Asia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

MANILA

BANGKOK

SITC LIAONING V.1801N

27/01/2018

31/01/2018

06/02/2018

SITC

T2 : 0252

SINGAPORE 1

BANGKOK

SINAR SANGIR V.383S

24/01/2018 25/01/2018 28/01/2018

PENEX 

T1 : 0251

SINGAPORE 2

BANGKOK

HORAI BRIDGE V.080S

27/01/2018 28/01/2018 31/01/2018

PENEX 

T1 : 0251

KLANG

BANGKOK

HORAI BRIDGE V.080S

 27/01/2018  28/01/2018 01/02/2018

WAN HAI

T1 : 0251

JAKARTA

BANGKOK

SITC HAIPHONG V.1804S

26/01/2018

30/01/2018

02/02/2018

SITC

C3 : 2820

SHANGHAI

BANGKOK

INSIGHT V.1803N

26/01/2018

30/01/2018

08/02/2018

SITC

T2 : 0252

HONG KONG 1

BANGKOK

YM INTERACTION V.169N

25/01/2018 26/01/2018 01/02/2018

YANGMING

T1 : 0251

HONGKONG 2

BANGKOK

WAN HAI 175 V.N004

 29/01/2018   31/01/2018  05/02/2018

WAN HAI

T2 : 0252

JEBEL

GANTA BHUM V.331S

COSCO AFRICA V.045W

27/01/2018 28/01/2018 21/02/2018

OOCL

T1 : 0251

KEELUNG 1

BANGKOK

WAN HAI 221 V.N314

 25/01/2018  26/01/2018  05/02/2018

WAN HAI

T2 : 0252

KEELUNG 2

BANGKOK WAN HAI 175 V.N004  29/01/2018   31/01/2018  10/02/2018 WAN HAI T2 : 0252

HOCHIMINH

BANGKOK INSIGHT V.1803N 27/01/2018 30/01/2018 02/02/2018 SITC T2 : 0252

BUSAN

BANGKOK KMTC ULSAN V.1801N  27/01/2018  30/01/2018 07/02/2018 HEUNG-A T1 : 0251

HAIPHONG

BANGKOK SITC KAWASAKI V.1801N 23/01/2018 25/01/2018 30/01/2018 SITC T2 : 0252
Japan
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

TOKYO 1

BANGKOK

TS KAOHSIUNG V.18001N

26/01/2018 28/01/2018 10/02/2018

TS LINE

T2 : 0252

YOKOHAMA

BANGKOK

TS KAOHSIUNG V.18001N

26/01/2018

28/01/2018

10/02/2018

TS LINE

T2 : 0252

KOBE

BANGKOK

TS KAOHSIUNG V.18001N

26/01/2018

28/01/2018

8/02/2018

TS LINE

T2 : 0252

OSAKA

BANGKOK

TS KAOHSIUNG V.18001N

26/01/2018

28/01/2018

7/02/2018

TS LINE

T2 : 0252

NAGOYA

BANGKOK

TS KAOHSIUNG V.18001N

26/01/2018

28/01/2018

9/02/2018

TS LINE

T2 : 0252

Mediterranean Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GENOA

GANTA BHUM V.331S

COSCO EXCELLENCE V.041W

27/01/2018

01/02/2018

25/02/2018

OOCL

T1 : 0251

PIREAUS

GANTA BHUM V.331S

COSCO EXCELLENCE V.041W

27/01/2018

01/02/2018

22/03/2018

OOCL

T1 : 0251

BARCELONA

GANTA BHUM V.331S

COSCO EXCELLENCE V.041W

27/01/2018

01/02/2018

02/03/2018

OOCL

T1 : 0251

FOS/MARSEILLE

GANTA BHUM V.331S

COSCO EXCELLENCE V.041W

27/01/2018

01/02/2018

12/03/2018

OOCL

T1 : 0251

SCANDINAVIA Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GOTHENBURG

HORAI BRIDGE V.080S SEASPAN HUDSON V.005W 27/01/2018 28/01/2018 09/03/2018

K LINE

T1 : 0251

AARHUS

HORAI BRIDGE V.080S SEASPAN HUDSON V.005W 27/01/2018 28/01/2018 09/03/2018

K LINE

T1 : 0251

COPENHAGEN

HORAI BRIDGE V.080S SEASPAN HUDSON V.005W 27/01/2018 28/01/2018 09/03/2018

K LINE

T1 : 0251

OSLO

HORAI BRIDGE V.080S SEASPAN HUDSON V.005W 27/01/2018 28/01/2018 09/03/2018

K LINE

T1 : 0251

STOCKHOLM

HORAI BRIDGE V.080S SEASPAN HUDSON V.005W 27/01/2018 28/01/2018 09/03/2018

K LINE

T1 : 0251

SWITZERLAND Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BASEL

WAN HAI 275 V.107S  SEASPAN HUDSON V.005W 27/01/2018 28/01/2018 06/03/2018

K LINE

T1 : 0251

GENEVA

 WAN HAI 275 V.107S SEASPAN HUDSON V.005W 27/01/2018 28/01/2018 06/03/2018

K LINE

T1 : 0251

ZURICH

 WAN HAI 275 V.107S SEASPAN HUDSON V.005W 27/01/2018 28/01/2018 06/03/2018

K LINE

T1 : 0251

BERNE

 WAN HAI 275 V.107S SEASPAN HUDSON V.005W 27/01/2018 28/01/2018 06/03/2018

K LINE

T1 : 0251

LAUSANNE

 WAN HAI 275 V.107S SEASPAN HUDSON V.005W 27/01/2018 28/01/2018 06/03/2018

K LINE

T1 : 0251

AMERICA port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

LOS ANGELES

FOB LAEM CHABANG

HYUNDAI HONGKONG V.106E

26/01/2018

29/01/2018

19/02/2018

HMM

B5 : 2815

NEW YORK

SINAR SOLO V.780S

MAERSK SANA V.804W

25/01/2018 27/01/2018 26/02/2018

HMM

B5 : 2815

 

 promotion-

 

 

CALL US FOR GET SPECIAL RATE

LIGHTHOUSE LOGISTICS SOULTIONS CO.,LTD.

TEL : 02-439-6808 (Auto 10 lines)   FAX : 02-439-6807

Print Schedule

Request a Quote

You can request a quote to Lighthouse Logistics Solution Co.,ltd.We'll contact back to you as soon as posible.


 1. First Name(*)
  Invalid Input
 2. Last Name(*)
  Invalid Input
 3. Business Organization
  Invalid Input
 4. Email(*)
  Invalid Input
 5. Phone
  Invalid Input
 6. Subject
  Invalid Input
 7. Message
  Invalid Input