บริษัท ไลท์เฮ้าส์ โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด

โทรศัพท์: +662-439-6808  แฟกซ์: +662-439-6807  อีเมล: center@lls-th.com

"The Partner You Can Trust"

Menu

ScheduleEdit Item

TO : SEA Export DEPARTMENT

FROM : NVOCC DEPARTMENT

 

 

BANGKOK, THAILAND

New Zealand & Pacific Island
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

AUCKLAND

MITRA BHUM V.105S KOTA LOCENG V.115 27/7/2019 28/7/2019

18/8/2019

OOCL

T 1 : 0251

SUVA,LAUTOKA

MITRA BHUM V.105S KOTA LOCENG V.115

27/7/2019

28/7/2019

16/9/2019

OOCL

T 1 : 0251

Australia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BRISBANE

MITRA BHUM V.105S

OOCL YOKOHAMA V.144S 27/7/2019 28/7/2019 12/8/2019

OOCL

T1 : 0251

SYDNEY

MITRA BHUM V.105S

OOCL YOKOHAMA V.144S

27/7/2019

28/7/2019

14/8/2019

OOCL

T1 : 0251

MELBOURNE

MITRA BHUM V.105S OOCL YOKOHAMA V.144S 27/7/2019 28/7/2019

17/8/2019

OOCL

T1 : 0251

ADELAIDE

MITRA BHUM V.105S

OOCL YOKOHAMA V.144S

27/7/2019

28/7/2019 24/8/2019

OOCL

T1 : 0251

FREMANTLE

MITRA BHUM V.105S

OOCL YOKOHAMA V.144S

27/7/2019

28/7/2019

16/8/2019

OOCL

T1 : 0251

Europe
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

SOUTHAMPTON

MITRA BHUM V.105S CMA CGM VASCO DE GAMA V.L45W1M 27/7/2019 28/7/2019 25/8/2019

ONE

T2 : 0252

ROTTERDAM

MITRA BHUM V.105S CMA CGM MEXICO V.N31W1P 27/7/2019 28/7/2019 26/8/2019

ONE

T2 : 0252

ANTWERP

MITRA BHUM V.105S CMA CGM MEXICO V.N31W1P 27/7/2019 28/7/2019 2/9/2019

ONE

T2 : 0252

HAMBURG

MITRA BHUM V.105S CMA CGM MEXICO V.N31W1P 27/7/2019 28/7/2019 30/8/2019

ONE

T2 : 0252

LE HAVRE

MITRA BHUM V.105S CMA CGM MAGELLAN V.N31W1P 27/7/2019 28/7/2019 24/8/2019

OOCL

T1 : 0251
Intra-Asia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

MANILA

BANGKOK

MOUNT NICHOLSON V.030N 26/7/2019 29/7/2019 6/8/2019

SIAM LINER

T1 0251

SINGAPORE 1

BANGKOK

SINAR BINTAN V.645S 27/7/2019 28/7/2019 31/8/2019

PENEX

T2 : 0252

KLANG

BANGKOK

CAPE FRANKLIN V.038S

27/7/2019 28/7/2019 2/8/2019  WAN HAI T1 : 0251

JAKARTA

FOB LAEM CHABANG

SITC INCHON V.1920S 25/7/2019 28/7/2019 3/8/2019

SITC

C3 : 2820

SHANGHAI

BANGKOK

SITC GUANGDONG V.1917N

26/7/2019

30/7/2019

8/8/2019

SITC

T2 : 0252

HONG KONG 1

BANGKOK WHITE DRAGON V.N024

25/7/2019

26/7/2019

1/8/2019

YANGMING

T1 : 0251

HONGKONG 2

 BANGKOK

COSCO SHIPPING HIMALAYAS V.016W 27/7/2019 31/7/2019 5/8/2019

WAN HAI

T2 : 0252

JEBEL

MITRA BHUM V.105S

YM IMAGE V.125N

26/7/2019 28/7/2019 14/8/2019 OOCL

T1 : 0251

KEELUNG 1

 BANGKOK

YM INTERACTION V.188N 25/7/2019 26/7/2019 4/8/2019

YANGMING

T1 : 0251

KEELUNG 2

 BANGKOK

WHITE DRAGON V.N024 27/7/2019 31/7/2019 10/8/2019

WAN HAI

T2 : 0252

HOCHIMINH

BANGKOK SITC GUANGDONG V.1917N 27/7/2019 30/7/2019 1/8/2019

SITC

T2 : 0252

BUSAN

BANGKOK ORIENTAL BRIGHT V.1910N 27/7/2019 28/7/2019 6/8/2019 SINOKOR T1 : 0251

HAIPHONG

BANGKOK SITC KAWASAKI V.1915N 23/7/2019 25/7/2019 30/8/2019 SITC T2 : 0252
Japan
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

TOKYO 1

BANGKOK

TS TOKYO V.19007N

26/7/2019 28/7/2019 10/8/2019

TS LINE

T1 0251

YOKOHAMA

BANGKOK

TS TOKYO V.19007N

26/7/2019 28/7/2019 10/8/2019

TS LINE

T1 0251

KOBE

BANGKOK

TS TOKYO V.19007N

26/7/2019

28/7/2019

8/8/2019

TS LINE

T1 0251

OSAKA

BANGKOK

TS TOKYO V.19007N

26/7/2019

28/7/2019

7/8/2019

TS LINE

T1 0251

NAGOYA

BANGKOK

TS TOKYO V.19007N

26/7/2019 28/7/2019 9/8/2019

TS LINE

T1 0251

Mediterranean Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GENOA

MITRA BHUM V.105S TEXAS TRIUMPH V.7-010W 27/7/2019 28/7/2019 25/8/2019 OOCL

T1 : 0251

PIREAUS

MITRA BHUM V.105S

CMA CGM CENTAURUS V.E43W1M

27/7/2019

28/7/2019 16/9/2019

OOCL

T1 : 0251

BARCELONA

MITRA BHUM V.105S

CMA CGM CENTAURUS V.E43W1M

27/7/2019

28/7/2019

28/8/2019

OOCL

T1 : 0251

FOS/MARSEILLE

MITRA BHUM V.105S

CMA CGM CENTAURUS V.E43W1M

27/7/2019 28/7/2019 6/9/2019

OOCL

T1 : 0251

SCANDINAVIA Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GOTHENBURG

MITRA BHUM V.105S CMA CGM MEXICO V.N31W1P 27/7/2019 28/7/2019 10/9/2019

ONE

T2 : 0252

AARHUS

MITRA BHUM V.105S CMA CGM MEXICO V.N31W1P 27/7/2019 28/7/2019 10/9/2019

ONE

T2 : 0252

COPENHAGEN

MITRA BHUM V.105S CMA CGM MEXICO V.N31W1P 27/7/2019 28/7/2019 10/9/2019

ONE

T2 : 0252

OSLO

MITRA BHUM V.105S CMA CGM MEXICO V.N31W1P 27/7/2019 28/7/2019 10/9/2019

ONE

T2 : 0252

STOCKHOLM

MITRA BHUM V.105S CMA CGM MEXICO V.N31W1P 27/7/2019 28/7/2019 10/9/2019

ONE

T2 : 0252

SWITZERLAND Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BASEL

MITRA BHUM V.105S CMA CGM MEXICO V.N31W1P 27/7/2019 28/7/2019 7/9/2019

OOCL

T1 : 0251

GENEVA

MITRA BHUM V.105S CMA CGM MEXICO V.N31W1P 27/7/2019 28/7/2019 10/9/2019

OOCL

     T1 : 0251

ZURICH

MITRA BHUM V.105S CMA CGM MEXICO V.N31W1P 27/7/2019 28/7/2019 10/9/2019 OOCL

T1 : 0251

BERNE

MITRA BHUM V.105S CMA CGM MEXICO V.N31W1P 27/7/2019 28/7/2019 10/9/2019

OOCL

T1 : 0251

LAUSANNE

MITRA BHUM V.105S CMA CGM MEXICO V.N31W1P 27/7/2019 28/7/2019 10/9/2019 OOCL

T1 : 0251

AMERICA port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

LOS ANGELES

FOB LAEM CHABANG

HYUNDAI SINGAPORE V.107E 26/7/2019 31/7/2019 19/8/2019

HMM

B5 : 2815

NEW YORK

FOB LAEM CHABANG

MAERSK KAWASAKI V.931W 26/7/2019 29/7/2019 30/8/2019

HMM

B1 : 2811

 

CALL US FOR GET SPECIAL RATE

LIGHTHOUSE LOGISTICS SOULTIONS CO.,LTD.

TEL : 02-439-6808 (Auto 10 lines)   FAX : 02-439-6807

Print Schedule

Request a Quote

You can request a quote to Lighthouse Logistics Solution Co.,ltd.We'll contact back to you as soon as posible.


 1. First Name(*)
  Invalid Input
 2. Last Name(*)
  Invalid Input
 3. Business Organization
  Invalid Input
 4. Email(*)
  Invalid Input
 5. Phone
  Invalid Input
 6. Subject
  Invalid Input
 7. Message
  Invalid Input