บริษัท ไลท์เฮ้าส์ โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด

โทรศัพท์: +662-439-6808  แฟกซ์: +662-439-6807  อีเมล: center@lls-th.com

"The Partner You Can Trust"

Menu

ScheduleEdit Item

TO : SEA Export DEPARTMENT

FROM : NVOCC DEPARTMENT

 

 

BANGKOK, THAILAND

New Zealand & Pacific Island
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

AUCKLAND

MATHU BHUM V.235S SHANGHAI TRADER V.003 19/4/2019 21/4/2019

12/5/2019

OOCL

T 1 : 0251

SUVA,LAUTOKA

MATHU BHUM V.235S SHANGHAI TRADER V.003

19/4/2019

21/4/2019

10/6/2019

OOCL

T 1 : 0251

Australia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BRISBANE

MATHU BHUM V.235S

KOTA LATIF V.107S

19/4/2019

21/4/2019 6/5/2019

OOCL

T1 : 0251

SYDNEY

MATHU BHUM V.235S

KOTA LATIF V.107S

19/4/2019

21/4/2019

8/5/2019

OOCL

T1 : 0251

MELBOURNE

MATHU BHUM V.235S KOTA LATIF V.107S 19/4/2019 21/4/2019

11/5/2019

OOCL

T1 : 0251

ADELAIDE

MATHU BHUM V.235S

KOTA LATIF V.107S

19/4/2019

21/4/2019 16/5/2019

OOCL

T1 : 0251

FREMANTLE

MATHU BHUM V.235S

KOTA LATIF V.107S

19/4/2019

21/4/2019

10/5/2019

OOCL

T1 : 0251

Europe
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

SOUTHAMPTON

SINAR BANDUNG V.614S NYK ORPHEUS V.054W 20/4/2019 21/4/2019 25/5/2019

ONE

T2 : 0252

ROTTERDAM

SINAR BANDUNG V.614S NYK ORPHEUS V.054W 20/4/2019 21/4/2019 18/5/2019

ONE

T2 : 0252

ANTWERP

SINAR BANDUNG V.614S NYK ORPHEUS V.054W 20/4/2019 21/4/2019 25/5/2019

ONE

T2 : 0252

HAMBURG

SINAR BANDUNG V.614S NYK ORPHEUS V.054W 20/4/2019 21/4/2019 20/5/2019

ONE

T2 : 0252

LE HAVRE

MATHU BHUM V.235S APL SINGAPURA V.N29W1P 20/4/2019 21/4/2019 18/5/2019

OOCL

T1 : 0251
Intra-Asia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

MANILA

BANGKOK

HORAI BRIDGE V.002N

14/4/2019 16/4/2019 23/4/2019

SIAM LINER

T1 0251

SINGAPORE 1

BANGKOK

SINAR BANDUNG V.614S 11/4/2019 14/4/2019 16/4/2019

PENEX

T2 : 0252

KLANG

BANGKOK

KHUM BHUM V.010W

11/4/2019 14/4/2019 19/4/2019  WAN HAI T1 : 0251

JAKARTA

FOB LAEM CHABANG

SITC PYEONGTAEK V.1912S 11/4/2019 14/4/2019 20/4/2019

SITC

C3 : 2820

SHANGHAI

BANGKOK

SITC HEBEI V.1909N

10/4/2019

13/4/2019

22/4/2019

SITC

T2 : 0252

HONG KONG 1

 

**NOT OPEN**

 

19/4/2019

 

YANGMING

T1 : 0251

HONGKONG 2

 BANGKOK

WAN HAI 175 V.N020  22/4/2019 24/4/2019 29/4/2019

WAN HAI

T2 : 0252

JEBEL

MATHU BHUM V.235S

COSCO SHIPPING HIMALAYAS V.014W

19/4/2019 21/4/2019 8/5/2019 OOCL

T1 : 0251

KEELUNG 1

 

**NOT OPEN**   19/4/2019  

YANGMING

T1 : 0251

KEELUNG 2

 BANGKOK

WAN HAI 175 V.N020  22/4/2019 24/4/2019 4/5/2019

WAN HAI

T2 : 0252

HOCHIMINH

BANGKOK SITC HEBEI V.1909N 20/4/2019 23/4/2019 26/4/2019

SITC

T2 : 0252

BUSAN

BANGKOK PADIAN 4 V.1905N 20/4/2019 21/4/2019 30/4/2019 SINOKOR T1 : 0251

HAIPHONG

  **NOT OPEN**   18/4/2019   SITC T2 : 0252
Japan
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

TOKYO 1

BANGKOK

TS BANGKOK V.19004N

19/4/2019 21/4/2019 4/5/2019

TS LINE

T1 0251

YOKOHAMA

BANGKOK

TS BANGKOK V.19004N

19/4/2019

21/4/2019

4/5/2019

TS LINE

T1 0251

KOBE

BANGKOK

TS BANGKOK V.19004N

19/4/2019

21/4/2019

2/5/2019

TS LINE

T1 0251

OSAKA

BANGKOK

TS BANGKOK V.19004N

19/4/2019

21/4/2019

1/5/2019

TS LINE

T1 0251

NAGOYA

BANGKOK

TS BANGKOK V.19004N

19/4/2019

21/4/2019

3/5/2019

TS LINE

T1 0251

Mediterranean Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GENOA

SINAR BANDUNG V.614S

MACKINAC BRIDGE V.019W

19/4/2019

21/4/2019 22/5/2019 OOCL

T1 : 0251

PIREAUS

MATHU BHUM V.235S

OOCL MALAYSIA V.015W

19/4/2019

21/4/2019 10/6/2019

OOCL

T1 : 0251

BARCELONA

MATHU BHUM V.235S

OOCL MALAYSIA V.015W

19/4/2019

21/4/2019

22/5/2019

OOCL

T1 : 0251

FOS/MARSEILLE

MATHU BHUM V.235S

APL SINGAPURA V.N29W1P

19/4/2019

21/4/2019 1/6/2019

OOCL

T1 : 0251

SCANDINAVIA Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GOTHENBURG

SINAR BANDUNG V.614S NYK ORPHEUS V.054W 19/4/2019 21/4/2019 30/5/2019

ONE

T2 : 0252

AARHUS

SINAR BANDUNG V.614S NYK ORPHEUS V.054W 19/4/2019 21/4/2019 30/5/2019

ONE

T2 : 0252

COPENHAGEN

SINAR BANDUNG V.614S NYK ORPHEUS V.054W 19/4/2019 21/4/2019 30/5/2019

ONE

T2 : 0252

OSLO

SINAR BANDUNG V.614S NYK ORPHEUS V.054W 19/4/2019 21/4/2019 30/5/2019

ONE

T2 : 0252

STOCKHOLM

SINAR BANDUNG V.614S NYK ORPHEUS V.054W 19/4/2019 21/4/2019 30/5/2019

ONE

T2 : 0252

SWITZERLAND Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BASEL

MATHU BHUM V.235S APL CHANGI V.N29W1P 19/4/2019 21/4/2019 30/5/2019

OOCL

T1 : 0251

GENEVA

MATHU BHUM V.235S APL CHANGI V.N29W1P 19/4/2019 21/4/2019 2/6/2019

OOCL

     T1 : 0251

ZURICH

MATHU BHUM V.235S APL CHANGI V.N29W1P 19/4/2019 21/4/2019 2/6/2019 OOCL

T1 : 0251

BERNE

MATHU BHUM V.235S APL CHANGI V.N29W1P 19/4/2019 21/4/2019 2/6/2019

OOCL

T1 : 0251

LAUSANNE

MATHU BHUM V.235S APL CHANGI V.N29W1P 19/4/2019 21/4/2019 2/6/2019 OOCL

T1 : 0251

AMERICA port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

LOS ANGELES

FOB LAEM CHABANG

HYUNDAI SINGAPORE V.105E 19/4/2019 24/4/2019 13/5/2019

HMM

B5 : 2815

NEW YORK

FOB LAEM CHABANG

SEROJA LIMA V.917W 19/4/2019 22/4/2019 24/5/2019

HMM

B1 : 2811

 

CALL US FOR GET SPECIAL RATE

LIGHTHOUSE LOGISTICS SOULTIONS CO.,LTD.

TEL : 02-439-6808 (Auto 10 lines)   FAX : 02-439-6807

Print Schedule

Request a Quote

You can request a quote to Lighthouse Logistics Solution Co.,ltd.We'll contact back to you as soon as posible.


 1. First Name(*)
  Invalid Input
 2. Last Name(*)
  Invalid Input
 3. Business Organization
  Invalid Input
 4. Email(*)
  Invalid Input
 5. Phone
  Invalid Input
 6. Subject
  Invalid Input
 7. Message
  Invalid Input