บริษัท ไลท์เฮ้าส์ โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด

โทรศัพท์: +662-439-6808  แฟกซ์: +662-439-6807  อีเมล: center@lls-th.com

"The Partner You Can Trust"

Menu

ScheduleEdit Item

TO : SEA Export DEPARTMENT

FROM : NVOCC DEPARTMENT

 

 

BANGKOK, THAILAND

New Zealand & Pacific Island
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

AUCKLAND

YM HORIZON V.315S ONTARIO II V.165 21/6/2019 23/6/2019

14/7/2019

OOCL

T 1 : 0251

SUVA,LAUTOKA

YM HORIZON V.315S ONTARIO II V.165

21/6/2019

23/6/2019

12/8/2019

OOCL

T 1 : 0251

Australia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BRISBANE

YM HORIZON V.315S

OOCL YOKOHAMA V.143S

21/6/2019

23/6/2019 8/7/2019

OOCL

T1 : 0251

SYDNEY

YM HORIZON V.315S

OOCL YOKOHAMA V.143S

21/6/2019

23/6/2019

10/7/2019

OOCL

T1 : 0251

MELBOURNE

YM HORIZON V.315S OOCL YOKOHAMA V.143S 21/6/2019 23/6/2019

13/7/2019

OOCL

T1 : 0251

ADELAIDE

YM HORIZON V.315S

OOCL YOKOHAMA V.143S

21/6/2019

23/6/2019 20/7/2019

OOCL

T1 : 0251

FREMANTLE

YM HORIZON V.315S

OOCL YOKOHAMA V.143S

21/6/2019

23/6/2019

12/7/2019

OOCL

T1 : 0251

Europe
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

SOUTHAMPTON

YM HORIZON V.315S CMA CGM JULES VERNE V.L3VW1M 21/6/2019 23/6/2019 21/7/2019

ONE

T2 : 0252

ROTTERDAM

YM HORIZON V.315S APL VANDA V.N2RW1P 21/6/2019 23/6/2019 22/7/2019

ONE

T2 : 0252

ANTWERP

YM HORIZON V.315S APL VANDA V.N2RW1P 21/6/2019 23/6/2019 29/7/2019

ONE

T2 : 0252

HAMBURG

YM HORIZON V.315S  CMA CGM JULES VERNE V.L3VW1M 21/6/2019 23/6/2019 25/7/2019

ONE

T2 : 0252

LE HAVRE

YM HORIZON V.315S APL VANDA V.N2RW1P 21/6/2019 23/6/2019 20/7/2019

OOCL

T1 : 0251
Intra-Asia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

MANILA

BANGKOK

NORDPANTHER V.0XS56N 22/6/2019 25/6/2019 2/7/2019

SIAM LINER

T1 0251

SINGAPORE 1

BANGKOK

SINAR BANDUNG V.622S 22/6/2019 23/6/2019 26/6/2019

PENEX

T2 : 0252

KLANG

BANGKOK

CAPT.KATTELMANN V.005S

21/6/2019 23/6/2019 28/6/2019  WAN HAI T1 : 0251

JAKARTA

FOB LAEM CHABANG

BRIGHT LAEM CHABANG V.1916S 20/6/2019 23/6/2019 29/6/2019

SITC

C3 : 2820

SHANGHAI

BANGKOK

SITC KAWASAKI V.1913N

21/6/2019

25/6/2019

4/7/2019

SITC

T2 : 0252

HONG KONG 1

BANGKOK YM IMPROVEMENT V.174N

19/6/2019

21/6/2019

27/6/2019

YANGMING

T1 : 0251

HONGKONG 2

 BANGKOK

NORDMARGHERITA V.N020 24/6/2019 26/6/2019 1/7/2019

WAN HAI

T2 : 0252

JEBEL

YM HORIZON V.315S

COSCO SHIPING SOLAR V.002W

21/6/2019 23/6/2019 10/7/2019 OOCL

T1 : 0251

KEELUNG 1

 BANGKOK

YM IMPROVEMENT V.174N 29/6/2019 21/6/2019 1/7/2019

YANGMING

T1 : 0251

KEELUNG 2

 BANGKOK

NORDMARGHERITA V.N020 24/6/2019 26/6/2019 6/7/2019

WAN HAI

T2 : 0252

HOCHIMINH

BANGKOK SITC KAWASAKI V.1913N 22/6/2019 25/6/2019 28/6/2019

SITC

T2 : 0252

BUSAN

BANGKOK PADIAN 4 V.1908N 22/6/2019 23/6/2019 3/7/2019 SINOKOR T1 : 0251

HAIPHONG

BANGKOK SITC BANGKOK V.1913N 18/6/2019 20/6/2019 25/6/2019 SITC T2 : 0252
Japan
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

TOKYO 1

BANGKOK

TS KAOHSIUNG V.19006N

21/6/2019 23/6/2019 6/7/2019

TS LINE

T1 0251

YOKOHAMA

BANGKOK

TS KAOHSIUNG V.19006N

21/6/2019 23/6/2019 6/7/2019

TS LINE

T1 0251

KOBE

BANGKOK

TS KAOHSIUNG V.19006N

21/6/2019

23/6/2019

4/7/2019

TS LINE

T1 0251

OSAKA

BANGKOK

TS KAOHSIUNG V.19006N

21/6/2019

23/6/2019

3/7/2019

TS LINE

T1 0251

NAGOYA

BANGKOK

TS KAOHSIUNG V.19006N

21/6/2019 23/6/2019 5/7/2019

TS LINE

T1 0251

Mediterranean Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GENOA

YM HORIZON V.315S

THALASSA PATRIS V.2-028W

21/6/2019

23/6/2019 21/7/2019 OOCL

T1 : 0251

PIREAUS

YM HORIZON V.315S

APL GWANGYANG V.E3TW1M

21/6/2019

23/6/2019 12/8/2019

OOCL

T1 : 0251

BARCELONA

YM HORIZON V.315S

APL GWANGYANG V.E3TW1M

21/6/2019

23/6/2019

24/7/2019

OOCL

T1 : 0251

FOS/MARSEILLE

YM HORIZON V.315S

APL VANDA V.N2RW1P

21/6/2019

23/6/2019 2/8/2019

OOCL

T1 : 0251

SCANDINAVIA Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GOTHENBURG

YM HORIZON V.315S CMA CGM JULES VERNE V.L3VW1M 21/6/2019 23/6/2019 4/8/2019

ONE

T2 : 0252

AARHUS

YM HORIZON V.315S CMA CGM JULES VERNE V.L3VW1M 21/6/2019 23/6/2019 4/8/2019

ONE

T2 : 0252

COPENHAGEN

YM HORIZON V.315S CMA CGM JULES VERNE V.L3VW1M 21/6/2019 23/6/2019 4/8/2019

ONE

T2 : 0252

OSLO

YM HORIZON V.315S CMA CGM JULES VERNE V.L3VW1M 21/6/2019 23/6/2019 4/8/2019

ONE

T2 : 0252

STOCKHOLM

YM HORIZON V.315S CMA CGM JULES VERNE V.L3VW1M 21/6/2019 23/6/2019 4/8/2019

ONE

T2 : 0252

SWITZERLAND Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BASEL

YM HORIZON V.315S APL VANDA V.N2RW1P 21/6/2019 23/6/2019 1/8/2019

OOCL

T1 : 0251

GENEVA

YM HORIZON V.315S APL VANDA V.N2RW1P 21/6/2019 23/6/2019 4/8/2019

OOCL

     T1 : 0251

ZURICH

YM HORIZON V.315S APL VANDA V.N2RW1P 21/6/2019 23/6/2019 4/8/2019 OOCL

T1 : 0251

BERNE

YM HORIZON V.315S APL VANDA V.N2RW1P 21/6/2019 23/6/2019 4/8/2019

OOCL

T1 : 0251

LAUSANNE

YM HORIZON V.315S APL VANDA V.N2RW1P 21/6/2019 23/6/2019 4/8/2019 OOCL

T1 : 0251

AMERICA port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

LOS ANGELES

FOB LAEM CHABANG

HYUNDAI TOKYO V.116E 21/6/2019 26/6/2019 15/7/2019

HMM

B5 : 2815

NEW YORK

FOB LAEM CHABANG

CAP ARNAUTI V.926W 21/6/2019 24/6/2019 26/7/2019

HMM

B1 : 2811

 

CALL US FOR GET SPECIAL RATE

LIGHTHOUSE LOGISTICS SOULTIONS CO.,LTD.

TEL : 02-439-6808 (Auto 10 lines)   FAX : 02-439-6807

Print Schedule

Request a Quote

You can request a quote to Lighthouse Logistics Solution Co.,ltd.We'll contact back to you as soon as posible.


 1. First Name(*)
  Invalid Input
 2. Last Name(*)
  Invalid Input
 3. Business Organization
  Invalid Input
 4. Email(*)
  Invalid Input
 5. Phone
  Invalid Input
 6. Subject
  Invalid Input
 7. Message
  Invalid Input