บริษัท ไลท์เฮ้าส์ โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด

โทรศัพท์: +662-439-6808  แฟกซ์: +662-439-6807  อีเมล: center@lls-th.com

"The Partner You Can Trust"

Menu

Schedule

TO : SEA Export DEPARTMENT

FROM : NVOCC DEPARTMENT

 

 

BANGKOK, THAILAND

New Zealand & Pacific Island
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

AUCKLAND

YM HORIZON V.304S OOCL KUALA LUMPUR V.107 18/01/2019 20/01/2019

17/02/2019

OOCL

T1 : 0251

SUVA,LAUTOKA

YM HORIZON V.304S OOCL KUALA LUMPUR V.107

18/01/2019

20/01/2019

11/03/2019

OOCL

T1 : 0251

Australia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BRISBANE

YM HORIZON V.304S

OOCL HOUSTON V.145S

18/01/2019

20/01/2019 05/02/2019

OOCL

T1 : 0251

SYDNEY

YM HORIZON V.304S

OOCL HOUSTON V.145S

18/01/2019

20/01/2019

07/02/2019

OOCL

T1 : 0251

MELBOURNE

YM HORIZON V.304S OOCL HOUSTON V.145S

18/01/2019

20/01/2019

09/02/2019

OOCL

T1 : 0251

ADELAIDE

YM HORIZON V.304S

OOCL HOUSTON V.145S

18/01/2019

20/01/2019

16/02/2019

OOCL

T1 : 0251

FREMANTLE

YM HORIZON V.304S

OOCL HOUSTON V.145S

18/01/2019

20/01/2019

08/02/2019

OOCL

T1 : 0251

Europe
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

SOUTHAMPTON

SINAR SOLO V.829S BASLE EXPRESS V.029W 19/01/2019 21/01/2019 23/02/2019

ONE

T2 : 0252

ROTTERDAM

SINAR SOLO V.829S BASLE EXPRESS V.029W 19/01/2019 21/01/2019 10/02/2019

ONE

T2 : 0252

ANTWERP

SINAR SOLO V.829S BASLE EXPRESS V.029W 19/01/2019 21/01/2019 15/02/2019

ONE

T2 : 0252

HAMBURG

SINAR SOLO V.829S BASLE EXPRESS V.029W 19/01/2019 21/01/2019 11/02/2019

ONE

T2 : 0252

LE HAVRE

YM HORIZON V.304S APL VANDA V.N1JW1P 19/01/2019 20/01/2019 09/02/2019

OOCL

T1 : 0251
Intra-Asia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

MANILA

FOB LAEM CHABANG

SITC SHANGHAI V.1903E

16/01/2019 19/01/2019 24/01/2019

SITC

C3:2820

SINGAPORE 1

BANGKOK

SINAR SOLO V.829S 19/01/2019 21/01/2019 23/01/2019

PENEX

T2 : 0252

KLANG

BANGKOK

WAN HAI 275 V.133S

19/01/2019 20/01/2019 25/01/2019  WAN HAI T1 : 0251

JAKARTA

FOB LAEM CHABANG

SITC HAKATA V.1902S 17/01/2019 20/01/2019 26/01/2019

SITC

C3 : 2820

SHANGHAI

BANGKOK

SITC GUANGDONG V.1903N

18/01/2019

22/01/2019

 31/01/2019

SITC

T2 : 0252

HONG KONG 1

BANGKOK

YM INAUGURATION V.223N

 17/01/2019

19/01/2019

 24/01/2019

YANGMING

T1 : 0251

HONGKONG 2

BANGKOK

SUNRISE DRAGON V.N017 21/01/2019 23/01/2019  28/01/2019

WAN HAI

T2 : 0252

JEBEL

YM HORIZON V.304S

COSCO AFRICA V.051W

18/01/2019 20/01/2019 06/02/2019

OOCL

T1 : 0251

KEELUNG 1

BANGKOK

YM INAUGURATION V.223N

17/01/2019 19/01/2019 27/01/2019

YANGMING

T1 : 0251

KEELUNG 2

BANGKOK

SUNRISE DRAGON V.N017 21/01/2019 23/01/2019 02/02/2019

WAN HAI

T2 : 0252

HOCHIMINH

BANGKOK SITC GUANGDONG V.1903N 19/01/2019 22/01/2019 25/01/2019

SITC

T2 : 0252

BUSAN

BANGKOK ORIENTAL BRIGHT V.1901N 19/01/2019 20/01/2019 29/01/2019 HEUNG-A T1 : 0251

HAIPHONG

BANGKOK INSIGHT V.1903N 15/12/2018 17/01/2019 22/01/2019 SITC T2 : 0252
Japan
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

TOKYO 1

BANGKOK

TS OSAKA V.19001N

18/01/2019 20/01/2019 02/02/2019

TS LINE

T2 : 0252

YOKOHAMA

BANGKOK

TS OSAKA V.19001N

18/01/2019

20/01/2019

02/02/2019

TS LINE

T2 : 0252

KOBE

BANGKOK

TS OSAKA V.19001N

18/01/2019

20/01/2019

30/01/2019

TS LINE

T2 : 0252

OSAKA

BANGKOK

TS OSAKA V.19001N

18/01/2019

20/01/2019

31/01/2019

TS LINE

T2 : 0252

NAGOYA

BANGKOK

TS OSAKA V.19001N

18/01/2019

20/01/2019

01/02/2019

TS LINE

T2 : 0252

Mediterranean Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GENOA

SINAR SOLO V.829S

MUNCHEN BRIDGE V.019W

19/01/2019

21/01/2019

20/02/2019

ONE

T2 : 0252

PIREAUS

YM HORIZON V.304S

APL GWANGYANG V.E2LW1M

18/01/2019

20/01/2019

05/03/2019

OOCL

T1 : 0251

BARCELONA

YM HORIZON V.304S

APL GWANGYANG V.E2LW1M

18/01/2019

20/01/2019

20/02/2019

OOCL

T1 : 0251

FOS/MARSEILLE

YM HORIZON V.304S

APL GWANGYANG V.E2LW1M

18/01/2019

20/01/2019

03/03/2019

OOCL

T1 : 0251

SCANDINAVIA Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GOTHENBURG

SINAR SOLO V.829S BASLE EXPRESS V.029W 20/01/2019 21/01/2019 28/02/2019

ONE

T2 : 0252

AARHUS

SINAR SOLO V.829S BASLE EXPRESS V.029W 20/01/2019 21/01/2019 28/02/2019

ONE

T2 : 0252

COPENHAGEN

SINAR SOLO V.829S BASLE EXPRESS V.029W 20/01/2019 21/01/2019 28/02/2019

ONE

T2 : 0252

OSLO

SINAR SOLO V.829S BASLE EXPRESS V.029W 20/01/2019 21/01/2019 28/02/2019

ONE

T2 : 0252

STOCKHOLM

SINAR SOLO V.829S BASLE EXPRESS V.029W 20/01/2019 21/01/2019 28/02/2019

ONE

T2 : 0252

SWITZERLAND Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BASEL

YM HORIZON V.304S COSCO SHIPPING VIRGO V.004W 19/01/2019 20/01/2019 01/03/2019

ONE

T2 : 0252

GENEVA

YM HORIZON V.304S COSCO SHIPPING VIRGO V.004W 19/01/2019 20/01/2019 04/03/2019

ONE

T2 : 0252

ZURICH

YM HORIZON V.304S COSCO SHIPPING VIRGO V.004W 19/01/2019 20/01/2019 04/03/2019

ONE

T2 : 0252

BERNE

YM HORIZON V.304S COSCO SHIPPING VIRGO V.004W 19/01/2019 20/01/2019 04/03/2019

ONE

T2 : 0252

LAUSANNE

YM HORIZON V.304S COSCO SHIPPING VIRGO V.004W 19/01/2019 20/01/2019 04/03/2019

ONE

T2 : 0252

AMERICA port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

LOS ANGELES

FOB LAEM CHABANG

HYUNDAI TOKYO V.113E

18/01/2019 23/01/2019

11/02/2019

HMM

B5 : 2815

NEW YORK

FOB LAEM CHABANG

CAP ARNAUTI V.904W

18/01/2019 21/01/2019 22/02/2019

HMM

B5 : 2815

 

CALL US FOR GET SPECIAL RATE

LIGHTHOUSE LOGISTICS SOULTIONS CO.,LTD.

TEL : 02-439-6808 (Auto 10 lines)   FAX : 02-439-6807

Print Schedule

Request a Quote

You can request a quote to Lighthouse Logistics Solution Co.,ltd.We'll contact back to you as soon as posible.


 1. First Name(*)
  Invalid Input
 2. Last Name(*)
  Invalid Input
 3. Business Organization
  Invalid Input
 4. Email(*)
  Invalid Input
 5. Phone
  Invalid Input
 6. Subject
  Invalid Input
 7. Message
  Invalid Input